News

Medipedia en E-gezondheid, twee performante websites

Medipedia, de website met oplossingen voor iedereen die meer wil weten over (de opvolging van) ziekten, kent een toenemend succes – in september 2017 waren er maar liefst 1.158.193 views *.
E-Santé/E-Gezondheid, de praktische website voor Gezondheid en Welzijn vol alledaagse tips, kan eveneens mooie bezoekersaantallen voorleggen, met 672.876 views1 in september 2017.
Beide websites samen hebben het grootste bereik onder de actieve Belgische vrouwen die het meest betrokken zijn bij het aankoopproces voor gezondheid en welzijn van henzelf en hun omgeving.
* Bron CIM

Medipedia en E-gezondheid, twee performante websites