Uitgaven van ViVio

De gidsen die ViVio uitgeeft en publiceert, worden verspreid door artsen en patiëntenverenigingen, en vormen een praktisch, visueel en didactisch instrument om patiënten voor te lichten en te informeren.

ViVio geeft 5 reeksen gidsen uit die bestemd zijn voor patiënten: de Belgische Gidsen van de Patiënt, de Visuele Gidsen van de Patiënt, de Visuele e-Gidsen van de PatiëntHet Dagelijks Leven Gidsen en de Gidsen «Bewegen en Gezondheid».

Belgische Gidsen van de Patiënt

De Belgische Gidsen van de Patiënt zijn een toonaangevende reeks gidsen voor voorlichting van de patiënt over de belangrijkste chronische ziekten, de oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling, hulp en patiëntenverenigingen. De Gidsen van de Patiënt worden door de arts uitgereikt aan de patiënt bij de diagnose en hebben een grafische en redactionele structuur die lezing 'à la carte' mogelijk maakt. Tot op heden zijn er meer dan 35 titels gepubliceerd.

Borstkanker

Waarom krijgt iemand borstkanker? Hoe wordt borstkanker gediagnosticeerd? Wat zijn de behandelingsmogelijkheden en de bijwerkingen? Welke impact heeft de ziekte op je leven? Dit boekje is opgevat als een didactische en praktische gids. Het geeft patiënten en hun familie antwoord op al hun vragen over borstkanker.

Belgische Gidsen van de Patiënt, Gidsen voor de patiënten, Uitgaven van ViVio

Bipolaire stoornissen

Wat zijn 'bipolaire stoornissen'? Wat zijn de mechanismen? Wat zijn de symptomen? Wat zijn de gevolgen? Hoe worden ze vastgesteld? Hoe worden ze behandeld? Dit boekje is ontwikkeld als een didactische en praktische gids. Het biedt de patiënten met een bipolaire stoornis en hun omgeving antwoorden op hun vragen.

Belgische Gidsen van de Patiënt, Gidsen voor de patiënten, Uitgaven van ViVio

Astma

Wat is astma? Wat zijn de symptomen en de oorzaken? Hoe wordt de ziekte gediagnosticeerd en behandeld? Hoe kan ze onder controle gehouden worden? Dit boekje is opgevat als een didactische en praktische gids. Het geeft astmapatiënten antwoord op al hun vragen over deze chronische aandoening.

Belgische Gidsen van de Patiënt, Gidsen voor de patiënten

Artrose

Wat is artrose? Wat zijn de symptomen en de oorzaken? Hoe wordt de diagnose gesteld? Bestaan er doeltreffende behandelingen? Dit boekje is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en is opgevat als een didactische en praktische gids. Het geeft artrosepatiënten antwoord op al hun vragen over deze aandoening.

Belgische Gidsen van de Patiënt, Gidsen voor de patiënten

Angststoornissen

Wat zijn «angststoornissen»? Hoe werken ze precies? Wat zijn de symptomen en de gevolgen? Hoe worden ze gediagnosticeerd en behandeld? Dit boekje is opgevat als een didactische en praktische gids. Het geeft patiënten met angststoornissen en hun omgeving antwoord op hun vragen.

Belgische Gidsen van de Patiënt, Gidsen voor de patiënten

De ziekte van Alzheimer

Wat is de ziekte van Alzheimer? Wat zijn de symptomen? Hoe wordt ze gediagnosticeerd en behandeld? Op welke zorgstructuren kunt u terugvallen als u een Alzheimerpatiënt hebt in uw omgeving? Dit boekje is opgevat als een didactische en praktische gids. Het geeft de naasten van een Alzheimerpatiënt antwoord op al hun vragen over deze chronische aandoening.

Belgische Gidsen van de Patiënt, Gidsen voor de patiënten

Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (ADHD)

Wat is ADHD? Wat zijn de symptomen? Hoe evolueren ze in de adolescentie en op volwassen leeftijd? Hoe wordt de diagnose gesteld? Hoe wordt ADHD behandeld? Dit werk is opgevat als een didactische en praktische gids. ADHD-patiënten en hun familieleden vinden er de antwoorden op al hun vragen.

Belgische Gidsen van de Patiënt